Trondheim er Europeisk Frivillighetshovedstad (EVC 2023)

Hva betyr det for deg?

10. desember 2022 overtar Trondheims ordfører Rita Ottervik stafettpinnen som Europeisk frivillighetshovedstad (EVC 2023) fra Gdansk i Polen (EVC 2022).

Målet for Trondheim kommune som EVC 2023 er å gjøre alle bevisst på hvor stor betydning frivillig innsats har for at vi skal ha en god og trygg by å bo i. Vi skal motivere, inspirere og oppmuntre lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, til å fremme og feire frivilligheten.

Festforestilling i Nidarosdomen

I 2023 skal vi kaste ekstra lys på frivilligheten på ulike måter, og forhåpentlig etablere varige koblinger og nye samarbeid. Tirsdag 31. januar inviterer Trondheim kommune til en festforestilling i Nidarosdomen, der også utdeling av frivillighetsprisen 2022 vil foregå. Det blir bl.a musikk og dans fra Schola Sanctae Sunnivae, Svartlamon Hardkor, Musikalfabrikken, Cissi Klein VGS og Øyvind Weiseth. 

Frivillighetsforum og internasjonal kunnskapsutveksling

50 internasjonale gjester fra frivilligheten i 15 europeiske land kommer på studietur til Trondheim i januar. De internasjonale gjestene skal bidra i utveksling og kunnskapsdeling med lokale organisasjoner under en studietur organisert i forkant av festforestillingen. Studieturen er også starten på prosjektet Frivillighetsforum som kommunen organiserer i samarbeid med NTNU i 2023.

Vi lager Frivillighetsforum månedlig for å lære, styrke nettverk og skape nye samarbeidsmuligheter. Hvert forum skal ha et eget tema, som for eksempel fattigdom, inkludering, ensomhet, oppvekst, sosial bærekraft, krise-frivillighet, rekruttering og drift av frivillige organisasjoner. Frivillighetsforum følges av studenter og forskere ved NTNU. Noen av Frivilligforum vil streames slik at frivillige organisasjoner i hele Trøndelag kan delta uten å måtte reise. Datoer for Frivillighetsforum finnes i begynnelsen av 2023 i kalenderen på denne nettsiden.

For å styrke kontakten på europeisk nivå skal Trondheim kommune, i samarbeid med Trøndelags Europakontor, være vertskap for CEV Europeiske Frivillighetskongress i Brussel i mars 2023.

Bevisstgjøring og rekruttering

Rekruttering av frivillige er et tema vi har mye fokus på i 2023. Etter Covid-pandemien opplever flere organisasjoner at frivillige uteblir og at det er vanskeligere å rekruttere nye. 

Vi skal bruke 2023 for å gjøre alle i Trondheim bevisst at frivillig innsats er essensielt for livet i byen vår: Uten frivillig innsats finnes ingen barneidrett, ingen nabofest eller strandrydding, festivaler vil slite og humanitær hjelp vil være minimal. En bevisstgjøringsfilm skal vises i alle kinoer i Trondheim og Stjørdal våren og høsten 2023. Målet er å få budskapet ut til folk i byen og omegn, og kanskje motivere nye mennesker til å bli frivillig.

Finn Fram Fest, som arrangeres 16. april 2023 i Trondheim Spektrum, skal utvides med 30 frivillige organisasjoner for å vise hva som finnes, og inspirere til deltakelse. Under Finn Fram Fest kan du komme og se, prøve og oppdage din nye fritidsaktivitet eller finne en forening å engasjere deg i som frivillig. 

Vi holder sammen!

Sammen gjør vi 2023 til et spesielt år for frivilligheten i Trondheim og Trøndelag. Sammen skal vi fremme og feire frivilligheten, sammen skal vi sørge for at Trondheim blir en enda bedre by å bo i og sammen skal vi være stolte av at Trondheim er frivillighetshovedstad i 2023! Vi holder sammen!

Ta gjerne kontakt om du har innspill, ideer eller spørsmål!

10. desember 2022 overtar Trondheims ordfører Rita Ottervik stafettpinnen som Europeisk frivillighetshovedstad (EVC 2023) fra Gdansk i Polen (EVC 2022).

Målet for Trondheim kommune som EVC 2023 er å gjøre alle bevisst på hvor stor betydning frivillig innsats har for at vi skal ha en god og trygg by å bo i. Vi skal motivere, inspirere og oppmuntre lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, til å fremme og feire frivilligheten.

Festforestilling i Nidarosdomen

I 2023 skal vi kaste ekstra lys på frivilligheten på ulike måter, og forhåpentlig etablere varige koblinger og nye samarbeid. Tirsdag 31. januar inviterer Trondheim kommune til en festforestilling i Nidarosdomen, der også utdeling av frivillighetsprisen 2022 vil foregå. Det blir bl.a musikk og dans fra Schola Sanctae Sunnivae, Svartlamon Hardkor, Musikalfabrikken, Cissi Klein VGS og Øyvind Weiseth, samt at Måltidskultur byr på Trøndersodd! 

Frivillighetsforum og internasjonal kunnskapsutveksling

50 internasjonale gjester fra frivilligheten i 15 europeiske land kommer på studietur til Trondheim i januar. De internasjonale gjestene skal bidra i utveksling og kunnskapsdeling med lokale organisasjoner under en studietur organisert i forkant av festforestillingen. Studieturen er også starten på prosjektet Frivillighetsforum som kommunen organiserer i samarbeid med NTNU i 2023.

Vi lager Frivillighetsforum månedlig for å lære, styrke nettverk og skape nye samarbeidsmuligheter. Hvert forum skal ha et eget tema, som for eksempel fattigdom, inkludering, ensomhet, oppvekst, sosial bærekraft, krise-frivillighet, rekruttering og drift av frivillige organisasjoner. Frivillighetsforum følges av studenter og forskere ved NTNU. Noen av Frivilligforum vil streames slik at frivillige organisasjoner i hele Trøndelag kan delta uten å måtte reise. Datoer for Frivillighetsforum finnes i begynnelsen av 2023 i kalenderen på denne nettsiden.

For å styrke kontakten på europeisk nivå skal Trondheim kommune, i samarbeid med Trøndelags Europakontor, være vertskap for CEV Europeiske Frivillighetskongress i Brussel i mars 2023.

Bevisstgjøring og rekruttering

Rekruttering av frivillige er et tema vi har mye fokus på i 2023. Etter Covid-pandemien opplever flere organisasjoner at frivillige uteblir og at det er vanskeligere å rekruttere nye. 

Vi skal bruke 2023 for å gjøre alle i Trondheim bevisst at frivillig innsats er essensielt for livet i byen vår: Uten frivillig innsats finnes ingen barneidrett, ingen nabofest eller strandrydding, festivaler vil slite og humanitær hjelp vil være minimal. En bevisstgjøringsfilm skal vises i alle kinoer i Trondheim og Stjørdal våren og høsten 2023. Målet er å få budskapet ut til folk i byen og omegn, og kanskje motivere nye mennesker til å bli frivillig.

Finn Fram Fest, som arrangeres 16. april 2023 i Trondheim Spektrum, skal utvides med 30 frivillige organisasjoner for å vise hva som finnes, og inspirere til deltakelse. Under Finn Fram Fest kan du komme og se, prøve og oppdage din nye fritidsaktivitet eller finne en forening å engasjere deg i som frivillig. 

Vi holder sammen!

Sammen gjør vi 2023 til et spesielt år for frivilligheten i Trondheim og Trøndelag. Sammen skal vi fremme og feire frivilligheten, sammen skal vi sørge for at Trondheim blir en enda bedre by å bo i og sammen skal vi være stolte av at Trondheim er frivillighetshovedstad i 2023! Vi holder sammen!

Ta gjerne kontakt om du har innspill, ideer eller spørsmål!